Án mạng đau lòng chồng giết vợ, bố chồng chém chết con dâu

     

*
In: 720 cuốn, khổ 16 x 24 cm, tại X­ưởng in Nhà xuất bản Nông nghiệp. Số ĐKKHXB: 235 - 2010/CXB/21 - 356/ThaH, ngày 11 tháng 3 năm 2010. QĐ xuất bản số: 438/QĐ-ThaH, ngày 31 tháng 12 năm 2010. In xong và nộp l­ưu chiểu Qúy I năm 2011.

Bạn đang xem: án mạng đau lòng chồng giết vợ, bố chồng chém chết con dâu

 


(1). Tra tìm trong các sách Khoa bảng Việt Nam, chúng tôi chưa tìm thấy vị Tiến sĩ nào có tên là Quản Di Đài, thi đỗ vào giai đoạn cuối triều Lê Trung Hưng.


(1). Nghĩa chữ Hán, chữ Bùi gồm hai chữ Phi và Y ghép lại.


(1). Huyện ủy - Hội đồng nhân dân -Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; Địa chí huyện Quảng Xương, NXB Từ điển bách khoa, Hà Nội 2010. Tr 625, 626.


(1). Theo Khâm Định Việt sử Thông giám Cương mục- Chính biên- Bản kỷ thứ XXXIV ghi năm Đinh Tị (1677) Trịnh Tạc có sai Đinh Văn Tả đi đánh Cao Bằng, Mạc Kính Vũ phải chạy sang nhà Thanh, Cao Bằng bình định được. Sách có ghi Nguyễn Hữu Đăng đi cùng Đinh Văn Tả chứ không phải Ngyễn Hữu Huân. Chúng tôi không thấy ghi ai chết trận này?


(1). Theo Khâm Định Việt sử Thông giám Cương mục- Chính biên- Bản kỷ thứ XXXIV ghi năm Đinh Tị (1677) Trịnh Tạc có sai Đinh Văn Tả đi đánh Cao Bằng, Mạc Kính Vũ phải chạy sang nhà Thanh, Cao Bằng bình định được. Sách có ghi Nguyễn Hữu Đăng đi cùng Đinh Văn Tả chứ không phải Ngyễn Hữu Huân. Chúng tôi không thấy ghi ai chết trận này? 


(1) Đối chiếu với chính sử: Khâm Định Việt sử thông giám cương mục, Đại Việt sử ký toàn thư, vào tháng 7 niên hiệu Thần Vũ thứ 1 (1069) nhà vua đem quân đi đánh Chiêm Thành, bắt được vua Chiêm là Chế Củ đưa về…


(1). Đại Việt sử ký toàn thư - Nhà xuất bản KHXH- Hà Nội 1994.


(1). Thanh Hóa chư thần lục- Sdd - Ghi chép làng Đồn Điền thờ Đại càn Quốc gia Nam Hải.

Xem thêm:


(1). Theo Khâm Định Việt sử Thông Giám Cương mục- Chính biên- quyển 3 ghi Năm Kỉ Dậu năm Thần vũ thứ 1(1069) mùa xuân tháng 2. Nhà vua tự làm tướng đi đánh Chiêm Thành, bắt được chúa Chiêm là Chế Củ đem về.


(2). Thanh Hóa chư thần lục. Bản dịch Viện Nghiên cứu Hán Nôm - Hà Nội.


(3) Đại Nam nhất thống chí - Quốc sử quán triều Nguyễn- Nhà xuất bản Thuận Hóa 2006.


(1) Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Tập 2 NXB Thuận Hóa - 1997. Tr 293


(2). Thanh Hóa tỉnh chí, bản đánh máy, tài liệu thư viện tỉnh Thanh Hóa.


(1) Câu đối ở đền thờ Hoàng Bùi Hoàn - Trịnh Ngữ dịch


(1). Câu đối ở đền thờ Hoàng Bùi Hoàn - Trịnh Ngữ dịch.

Xem thêm: Cách Nấu Món Thịt Kho Tiêu Thơm Ngon, Béo Ngậy Với Nước Sệt Đơn Giản


(*) Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Quảng Xương, Địa chí huyện Quảng Xương, Nhà XB Từ điển Bách khoa, 2010, tr.635-636.