CÔNG VĂN XIN GIA HẠN THANH TOÁN

     

Công văn gia hạn thanh toán là văn bạn dạng được cá nhân, tổ chức triển khai sử dụng để đề xuất một hoặc một số chủ thể có thẩm quyền, đơn vị chức năng đối tác gật đầu đồng ý gia hạn việc tiến hành nghĩa vụ thanh toán của cửa hàng này vị một số nguyên nhân nhất định trong vận động có một hoặc cả phía hai bên là tổ chức.

Bạn đang xem: Công văn xin gia hạn thanh toán

1. Tư vấn hướng dẫn lập Công văn gia hạn thanh toán

Nghĩa vụ thanh toán trong các vận động thỏa thuận là không thể tách rời. Vấn đề soạn thảo công văn xin gia hạn giao dịch thanh toán không phải là một trong những lựa chọn số 1 khi thực hiện nghĩa vụ này. Mặc dù trong một số trong những trường hợp, do gồm sự xuất hiện thêm của đều sự kiện khách quan khiến cho việc thanh toán giao dịch không thể đúng hạn, sự thống nhất, thông báo được gửi tới bên kia nhằm mục tiêu gia hạn thời hạn thanh toán là điều cần thiết.

Công văn gia hạn thanh toán cần nêu rõ 3 nội dung: Thời hạn thanh toán giao dịch hiện tại, vì sao xin gia hạn thanh toán, thời hạn thực hiện nay nghĩa vụ giao dịch mới.

2. Mẫu mã Công văn gia hạn thanh toán

CÔNG TY……….

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

Xem thêm: Khách Sạn Thùy Vân 115 Thùy Vân Vũng Tàu, Thuy Van Hotel

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

————————————–

……….., ngày…. Tháng….. Năm……..

CÔNG VĂN GIA HẠN THANH TOÁN

(V/v Đề nghị gia hạn thanh toán so với …)

———————–

Hôm nay, ngày… tháng…. Năm….., Phòng/Ban/Công ty/……………. Công ty chúng tôi làm công văn này để kính đề xuất Quý công ty xem xét gia hạn tiến hành nghĩa vụ thanh toán trong hòa hợp đồng………………. Ký kết giữa………………….. Cùng Quý công ty vào ngày…./…../……. Từ ngày…./…./……. Cho ………………..

Với nguyên nhân sau:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(Bạn trình bày lý do dùng để làm thuyết phục chủ thể có thẩm quyền về việc ý kiến đề xuất gia hạn thời hạn thực hiện tại nghĩa vụ giao dịch thanh toán đã thỏa thuận hợp tác trong phù hợp đồng mà bạn đưa ra là hợp lý và phải chăng và thích hợp pháp, có ích ích cho cả hai bên, bộc lộ thiện chí giao dịch thanh toán của mặt đề nghị)

Phòng/Ban/Công ty… công ty chúng tôi làm công văn………………… kính gửi tặng Quý công ty/Phòng/Ban/… để thông tin với Quý công ty/Phòng/Ban/… vụ việc trên. Kính đề nghị Quý công ty/Phòng/Ban/… lưu ý và chấp nhận cho cửa hàng chúng tôi gia hạn thời hạn thực hiện nghĩa vụ giao dịch thanh toán theo điểm… Khoản…. Điều…… thích hợp đồng……….. Trong thời gian…………………. để đảm bảo……………… (bạn chuyển ra ích lợi mà những bên có thể đạt được nếu việc gia hạn thanh toán giao dịch được chấp nhận)

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

– Công ty…………….;

– Phòng/Ban/…….;

– …;

– lưu giữ VT (……).

Xem thêm: Khám Phá Chợ Nổi Cái Bè Ở Đâu ? Du Khách Đã Biết Chưa Du Khách Đã Biết Chưa

GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG PHÒNG/…….

(Ký, đóng dấu với ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀNĐỒNG -> GỌI ngay lập tức 1900.0191