Đại sứ quán iraq tại việt nam

     
hcm.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h30 & 13h30 – 17h30

Tổng Lãnh sự Anh và Bắc Ai Len

hcm.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h30 – 17h00

Tổng lãnh sự Ba Lan

hcm.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00

Tổng lãnh sự Bỉ

hcm.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6 : 9h00 – 12h00

Tổng lãnh sự Canada

Tổng Lãnh sự Campuchia

hcm.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 07.30 – 11h30 & 14h00 – 17h00

Tổng lãnh sự Cộng hòa Séc

honorary.mzv.cz

Tổng lãnh sự CuBa

hcm.netnam.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 11h30 & 13h30 – 16h30

Tổng lãnh sự Đức

hcm.fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h30 – 11h30

Tổng lãnh sự Hà Lan

minbuza.nl Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 12h30 – 16h30

Tổng lãnh sự Hàn Quốc

mofat.go.kr Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6: 8h30 – 17h30

Tổng Lãnh sự Hungari

Tổng lãnh sự Indonesia

hcm.fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 14h00 – 16h30

Tổng lãnh sự Lào

Tổng lãnh sự Malayxia

Tổng Lãnh sự Mỹ

Tổng Lãnh sự Nga

fmail.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2, 4, 5 8h00 – 13h00 & 15h30 – 19h10 Thứ 3, Thứ 6 : 8h00 – 13h00

Tổng lãnh sự Nhật Bản

Tổng lãnh sự New Zealand

2. DANH SÁCH CÁC TỔNG LÃNH SỰ QUÁN TẠI HÀ NỘI:

Đại sứ quán Mông Cổ

hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 9h00 – 12h00 & 15h00 – 17h00

Đại sứ quán Ai Cập

Đại sứ quán Angeria

hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h00 – 16h00

Đại sứ quán Ấn Độ

netnam.org.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h30 & 13h30 – 17h30

Đại sứ quán Hungary

hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h30 – 13h30

Đại sứ quán Inonesia

netnam.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00

Đại sứ quán Argentina

hn.vnn.vn. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h00 – 16h00

Đại sứ quán Anh và Bắc Ai Len

Đại sứ quán Áo

bmaa.gv.at Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 9h00 – 12h30 & 13h30 – 17h00

Đại sứ quán Ba Lan

hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00

Đại sứ quán Bangladesh

Đại sứ quán Belarus

belembassy.org Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 9h00 – 18h00

Đại sứ quán Bỉ

hn.vnn.vn. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h30 – 16h00

Đại sứ quán Brazil

netnam.org.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 9h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00

Đại sứ quán Bruney

hotmail.com Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h30 – 12h00 & 13h30 – 16h30 Thứ 6 : 8h30 – 12h00 & 14h30 – 16h30

Đại sứ quán Bungari

Đại sứ quán Canada

Đại sứ quán Campuchia

fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 11h30 & 14h00 – 17h00

Đại sứ quán Cộng Hòa Séc

embassy.mzv.cz Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 13h00 – 16h30 Lãnh sự: Thứ 2, 4, 6: 9h00 – 11h30

Đại sứ quán CuBa

netnam.org.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00 Lãnh sự: Thứ 3 – thứ 5: 14h00 – 17h00

Đại sứ quán Đan Mạch

Đại sứ quán Đức

fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h30 – 11h30

Đại sứ quán Hà Lan

minbuza.nl Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 13h00 – 17h00

Đại sứ quán Hàn Quốc

hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h30 – 13h30

Đại sứ quán Hungari

hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h30 – 13h30

Đại sứ quán IRaq

netnam.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00

Đại sứ quán Iran

Đại sứ quán Israel

emisrael-vn.org Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h00 – 17h00 Trừ thứ 6 : đến 16h00

Đại sứ quán Lào

Đại sứ quán Libya

Đại sứ quán Malaysia

hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h00 – 12h00 & 13h15 – 16h45 Thứ 6 : 8h00 – 12h30 & 14h15 – 16h45

Đại sứ quán Mehico

sre.gob.mx Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h00 – 15h00

Đại sứ quán Mianmar

Đại sứ quán Mỹ

Đại sứ quán Nauy

mfa.no Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 9h00 -16h00

Đại sứ quán Nam Phi

foreign.gov.za Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 12h45 – 17h00

Đại sứ quán Nga

hn.vnn.vn. Lịch làm việc: Thứ 2, 4, 5 8h00 – 13h00 & 15h30 – 19h10 Thứ 3, thứ 6 : 8h00 – 13h00

Đại sứ quán New Zealand

fpt.vn. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 12h00 & 13h00 – 17h00

Đại sứ quán Palestine

hn.vnn.vn.


Bạn đang xem: đại sứ quán iraq tại việt nam


Xem thêm: Làm Thủ Tục Online Vietnam Airline, Hướng Dẫn Check


Xem thêm: Vi Vu Cùng Top 10 Quán Cafe Đẹp Quận Hai Bà Trưng Hà Nội, Cộng Cà Phê


Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6: 8h00 – 15h00

Đại sứ quán Phần Lan

fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h00 – 12h00 & 13h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h00 – 13h00

Đại sứ quán Pháp

Đại sứ quán Philipines

Đại sứ quán Rumania

Đại sứ quán Singapore

hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h30 & 13h30 – 17h00

Đại sứ quán Slovakia

hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h00 – 12h30 & 13h30 – 17h00 Thứ 6 : 8h00 – 13h30

Đại sứ quán Srilanka

fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h30 – 16h30

Đại sứ quán Tây Ban Nha

fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h30 – 15h30

Đại sứ quán Thái Lan

netnam.org.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h30 – 17h00

Đại sứ quán Thỗ Nhĩ Kì

fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h00

Đại sứ quán Thụy Điển

Đại sứ quán Thụy Sĩ

han.rep.admin.ch Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h30 – 12h00 & 13h00 – 17h30 Thứ 6 : 8h30 – 12h30

Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên

Đại sứ quán Trung Quốc

Đại sứ quán Úc

fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12 & 13h00 – 17h00

Đại sứ quán Ukraina

hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h30

Đại sứ quán Ý

embitaly.org.vn Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 13h00 & 14h00 – 17h00

1. Thủ tục xin cấp visa, gia hạn visa, xin giấy miễn thị thực tại Việt Nam.2. Hỗ trợ xin Giấy phép lao động.3. Hỗ trợ xin Lý lịch tư pháp.4. Thủ tục xin Thẻ tạm trú.5. Hỗ trợ Đổi giấy phép lái xe Việt Nam.6. Dịch vụ pháp lý:– Thủ tục kết hôn, ly hôn, nhận con nuôi, thừa kế có yếu tố nước ngoài,…– Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.– Thủ tục mua nhà cho người nước ngoài và các thủ tục pháp lý khác.Nếu bạn đang cảm thấy khó khăn trong việc tìm công ty để hỗ trợ thực hiện các dịch vụ trên? Hãy liên hệ với chúng tôi để được chuyên viên hướng dẫn thủ tục rõ ràng, dễ hiểu.