FUSION RESORT NHA TRANG TUYỂN DỤNG

     

Mô tả công ty

Since its launch in 2008, Fusion has become a leading innovator of wellness-inspired hotels & resorts & is now the only fully vertically integrated hospitality company in Southeast Asia. Under one roof, Fusion conceptualizes, designs, builds and manages beachside resorts và city hotels through its uniquely branded hospitality concepts. Fusion has opened six resorts và hotels in Vietnam so far, with a team now boasting more than 1,500 employees, including 300 spa specialists. At present, guests can experience Fusion’s original “all-spa inclusive” concept, & “breakfast anytime, anywhere” service, along with their inventive approach to the hospitality sector, in da Nang, Nha Trang, Ho đưa ra Minh City, & Phu Quoc


Bạn đang xem: Fusion resort nha trang tuyển dụng

*
Không yêu cầu
*
Dịch vụ, Y tế - Dược, hotel - nhà hàng
*
Khánh Hòa, Lâm Đồng, Phú lặng


Xem thêm: Tổng Hợp Danh Sách Căn Hộ Quận 1 : Danh Sách Cập Nhật Mới Nhất

*
Toàn thời gian cố định
*
Không yêu ước


Xem thêm: 【5/2021】 Cách Làm Thịt Nhím Không Bị Hôi, Làm Thịt Nhím Chào Năm Mới 2019

- The spa Manager will be required khổng lồ conduct their duties in a courteous, safe & efficient manner, in accordance with the hotel’s policies và procedures, ensuring that a high level of service is maintained. Khổng lồ ensure standards are upheld by providing guidance, training and tư vấn to the spa làm đẹp team. The spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp Director is also responsible for the administration, budgeting and purchasing decisions with the aim of making the spa làm đẹp a profitable hotel outlet./ Trưởng phần tử Spa sẽ tiến hành yêu mong để triển khai các nhiệm vụ của bản thân mình một cách lịch sự, bình an và hiệu quả, phù hợp với các chế độ và thủ tục của khách hàng sạn, đảm bảo một mức chiều cao của thương mại & dịch vụ được duy trì. Để bảo đảm các tiêu chuẩn chỉnh được tôn kính bằng vấn đề hướng dẫn, giảng dạy và cung ứng cho phần tử spa. Người thống trị Spa cũng chịu đựng trách nhiệm đối với các quyết định hành chính, lập giá cả và thu sở hữu với mục đích tạo nên Spa thành một siêu thị khách sạn có lợi nhuận.- Star Selection/ Tuyển lựa chọn nhân viên•All stars selected meet the essential requirements of the employee specifications for their position/ toàn bộ nhân viên được chọn đáp ứng các yêu thương cầu cần thiết được nguyên tắc cho vị trí được chọn- Training & development/ Đào chế tác và phát triển•Stars passing probation period have been trained in all essential tasks as per self-leadership assessment form/ nhân viên cấp dưới đã qua thời hạn thử bài toán được đào tạo tất cả các trách nhiệm cần thiết như bên trên bảng tiến công giá.•Training plans for all stars are prepared, implemented & regularly updated/ planer đào khiến cho tất cả nhân viên được chuẩn chỉnh bị, tiến hành và review định kỳ•A sufficient number of certified OJS skills trainers are available in each outlet khổng lồ implement the training plans/ Đào tạo viên ở trong mỗi bộ phận có khá đầy đủ các tài năng thực hành nghề(OJS) được ghi nhận để tiến hành các planer đào tạo•Star performers and high potentials have access khổng lồ further professional & personal development training as per training plan/ nhân viên cấp dưới có biểu lộ tốt trong công việc và tất cả tiềm năng cải cách và phát triển sẽ được tham gia những khóa huấn luyện nâng cấp dựa trên kế hoạch đào tạo•An active talent spotting program is in place to tư vấn succession planning & career growth for shining stars./ Một lịch trình tìm kiếm kĩ năng được đề ra nhằm cung cấp cho sự thành các bước phát triển và nâng cao giá trị nhân viên- Coaching & performance review/ đào tạo và huấn luyện & Đánh giá công suất công việc•All employees complete a self-leadership reviews and attend a formal performance đánh giá before the kết thúc of their probation/ tất cả nhân viên xong xuôi đánh giá tài năng tự chỉ huy và tham gia buổi nhận xét chính thức trước khi dứt thời gian demo việc•On job performance is regularly observed và assessed informally. Good performance is acknowledged, poor performance is coached/ Trong quá trình công tác sẽ liên tiếp được quan ngay cạnh và đưa ra đánh giá. Thừa nhận cho kết quả tốt, kiểm soát và điều chỉnh những hành vi không tốt•All direct reports receive a formal annual performance review prior lớn contract renewal/ tất cả những report công việc nhận trực tiếp thường niên phải được reviews lại trước khi gia hạn thích hợp đồng.- Consistent guest experience in all spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp areas/ gia hạn chất lượng phục vụ đồng điệu trong quanh vùng spa•Spa concept is documented, implemented và monitored/ Những phát minh spa đề xuất được giữ gìn , triển khai và giám sát•Ambiance as in lighting, sound, temperature, odour, decoration, cleanliness constantly projects the outlet concept/ không khí như ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ độ, mùi, trang trí, thật sạch phải có sự đồng hóa theo dự án của những bộ phận•All spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp stars demonstrate the Fusion Maia service behaviours at every point of contact/ tất cả các nhân viên cấp dưới spa yêu cầu thể hiện tại tư phương pháp đạo đức giao hàng của Fusion Maia tại hầu hết điểm giao tiếp•The Sequences of Service (SOS’) are consistently applied in all areas of the spa/ Qui trình ship hàng được đồng điệu ở tất cả các thành phần và sự kiện/ •Quality of spa làm đẹp therapies is consistent as per standard/ unique của những liệu pháp spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp phải phù hợp theo tiêu chuẩn•Any service recovery issues are reported, investigated và corrective action is taken/ ác vấn đề về việc phục hồi chất lượng dịch vụ buộc phải được báo cáo và khắc phục •Guest satisfaction và feedback is actively obtained & used to lớn enhance the guest experience/ các phản hồi của khách về sự hài lòng được thu thập và thực hiện để nâng cao trải nghiệm của khác•Any guests with complaints are spoken with by senior management/ bất kể sự năng khiếu nại như thế nào của khách đề xuất được nói với cung cấp quản lý- Profit Optimisation/ về tối ưu hóa lợi nhuận•Budgeted revenue figures for each outlet are achieved/ Đảm bảo đạt doanh thu cho các nhà hàng•Expenses are in line with the budget & achieved revenue/ Các ngân sách chi tiêu phải ở trong túi tiền và đạt được lệch giá •Departmental PNL’s are analysed monthly & opportunities for profit optimisation are created and implemented./ report Lãi Lỗ đề nghị được phân tích các tháng và tạo nên ra cơ hội ,thực hiện tối ưu hóa lợi nhuận- Health và Safety/ sức khỏe & an toàn lao động•Stars are trained và aware all safety and health standards và follow strictly/ toàn bộ nhân được đào tạo và giảng dạy và nhận thức được tất cả các tiêu chuẩn bình an và sức mạnh và nghiêm túc chấp hành•All stars are groomed and take care of personal hygiene as per company standards/ tất cả nhân viên yêu cầu đúng tác phong và quan tâm vệ sinh cá nhân theo phép tắc của khách sạn•Regular inspections of all spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp areas are conducted and reported/ thực hiện kiểm tra và báo cáo thường xuyên tất cả các quanh vùng spa - Reporting & Administration/Báo Cáo và Quản lý•Daily, weekly và monthly reports are prepared in time & sent to management/ báo cáo hàng ngày , hàng tuần, hàng tháng được chuẩn đúng thời hạn và được gởi mang lại ban quản lý•All collateral & menus are up to lớn date and in good condition/ tất cả tài liệu in ấn và báo giá phải update trong triệu chứng tốt•Controls of all furniture, fixtures and equipment are in place & replacements are in line within the budget/ kiểm soát điều hành các đồ thiết kế bên trong ,trang vật dụng và sửa chữa thay thế theo đúng ngân sách•All legal aspects are fulfilled/ toàn bộ các khía cạnh pháp luật được hoàn thành•Yearly departmental budget is created with the General Manager & Financial Controller/ giá thành hàng năm của mỗi thành phần được tạo nên cùng cùng với Giám Đốc Điều Hành cùng Giám Đốc Tài chính- Other duties are performed as assigned by the Head of Management.Thực hiện những nhiệm vụ không giống theo sự phân công của Trưởng phần tử