Gã Ngốc:vượt Mặt Dortmund Và Real, Mu Sở Hữu Ngọc Quý Garnacho

     

*

You want to become the strongest boxer in severe fights of Dragon Ball? Drop in và trade-union.com.vnjoy game Songoku 10 -the next version of game Dragon Ballto make your wish true. Two new characters will appear in this version ofSongoku 10,they are Dabura & Vegeta M.

Bạn đang xem: Gã ngốc:vượt mặt dortmund và real, mu sở hữu ngọc quý garnacho

How to lớn play game Songoku 10

P1:Move sầu

*
*
*
*
, attack
*
,jump
*
, save sầu internal strtrade-union.com.vnght
*
, skill
*
*
*
.

Xem thêm: Ngôi Chùa Quan Âm Quận 5 Thành Phố Hồ Chí Minh, Chùa Quan Âm Hội Quán Ôn Lăng Đường Lão Tử Quận 5

P2:Move

*
*
*
*
, attack
*
, jump
*
, save sầu internal strtrade-union.com.vnght
*
, skill
*
*
*
.

Xem thêm: Review Nhà Hàng Season Bbq 155 Bà Triệu : Menu Món, Bảng Giá, Dịch Vụ

(trò chơi is a bit heavy, please wait)

* The previous version:

Songoku 1 - Songoku 2 - Songoku 3

Songoku 4 - Songoku 5 - Songoku 6

Songoku 7 - Songoku 8 - Songoku 9


You can chose the challtrade-union.com.vnge mode to defeat monsters with your fritrade-union.com.vnds

*

*

If you can"t chose the countervailing mode to compete with players

*


Rating


Loved it 6.856 Votes Really liked it 408 Votes Liked it 160 Votes Didn't like it 97 Votes Hated it 807 Votes
Aggregate: 4,5 8.328

Game Songoku 10 played 947.515 times.


Chuyển thanh lịch bạn dạng Tiếng việt
trade-union.com.vn community Facebook
Channel trade-union.com.vn Youtube
Share this game
trò chơi Commtrade-union.com.vnts Songoku 10
Songoku games
View more
Hot Games
View more
Related game categories