Huyện Bù Gia Mập Tỉnh Bình Phước

     

HUYỆN ỦY BÙ GIA MẬP

trade-union.com.vn
Phó túng thư sở tại Huyện ủy
*
trade-union.com.vn
Phó túng bấn thư thị trấn ủy, quản trị UBND huyệnBạn đang xem: Huyện bù gia mập tỉnh bình phước

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

trade-union.com.vn
Phó quản trị HĐND huyện
*
trade-union.com.vn
Phó chủ tịch UBND thị xã
*

UBND HUYỆN BÙ GIA MẬP

trade-union.com.vn
Phó quản trị UBND thị trấn
*
trade-union.com.vn
Phó chủ tịch UBND thị xã
*

Phối hợp review thực hiện về khối hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp review thực hiện về hệ thống phân phối thuốcTiếp tục cung cấp cán bộ y tế phối kết hợp kiểm tra, xử lý vi phạm luật ma túy điều khiển và tinh chỉnh phương tiện

Tiếp tục cung cấp cán bộ y tế kết hợp kiểm tra, xử lý vi phạm luật ma túy tinh chỉnh phương tiện


Kế hoạch công tác làm việc phòng, kháng tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023


Đề xuất số lượng viên cạnh bên khuẩn nước năm 2023 tỉnh giấc Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 18/3/2023)


Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục và hạn chế hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023


Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan trình độ chuyên môn về công tác làm việc dân tộc thuộc ubnd cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế với công chức của cơ quan trình độ về công tác làm việc dân tộc thuộc ubnd cấp huyện
Xem thêm: Suối Khoáng Nóng Đà Nẵng - Tour Tắm Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài Đà Nẵng

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (kể từ thời điểm ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)


Kế hoạch biến đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch biến hóa vị trí công tác làm việc năm 2023


KẾ HOẠCH phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ bình yên Tổ quốc” năm 2023 tại Sở ngoại vụ

KẾ HOẠCH vạc động trào lưu thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở ngoại vụ


Kế hoạch phân phát động trào lưu thi đua “Vì fan nghèo – Không nhằm ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch phạt động trào lưu thi đua “Vì fan nghèo – Không nhằm ai bị quăng quật lại phía sau” năm 2023


Kế hoạch vạc động trào lưu thi đua đảm bảo an toàn trật tự an ninh giao thông năm 2023 của Sở nước ngoài vụ

Kế hoạch vạc động trào lưu thi đua đảm bảo an toàn trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở ngoại vụ


KẾ HOẠCH phân phát động trào lưu thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cưng cửng hành thiết yếu năm 2023 của Sở ngoại vụ

KẾ HOẠCH vạc động phong trào thi đua bức tốc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành bao gồm năm 2023 của Sở nước ngoài vụ


Kế hoạch phạt động phong trào thi đua thực hiện thành công nhiệm vụ phạt triển tài chính - buôn bản hội, quốc phòng, bình an năm 2023

Kế hoạch vạc động trào lưu thi đua thực hiện thành công nhiệm vụ phạt triển kinh tế - làng hội, quốc phòng, an ninh năm 2023


Kế hoạch trào lưu “Toàn dân cấu kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận tải “Người Bình Phước nói lời hay, thao tác tốt” năm 2023 tại Sở ngoại vụ

Kế hoạch trào lưu “Toàn dân câu kết xây dựng cuộc sống văn hóa” và Cuộc chuyển vận “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 trên Sở ngoại vụ


KẾ HOẠCH tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp vn hội nhập cùng phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp nước ta hội nhập và phát triển” năm 2023


KẾ HOẠCH triển khai Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình nổi bật tiên tiến năm 2023 tại Sở ngoại vụ

KẾ HOẠCH thực hiện Đề án vạc hiện, bồi dưỡng, nhân rộng nổi bật tiên tiến năm 2023 tại Sở ngoại vụ
Xem thêm: Tại Nhà Hát Thành Phố Tiếng Anh Là Gì? Tên Tiếng Anh Một Municipal Theatre, Ho Chi Minh City

Kế hoạch triển khai tiến hành Chiến lược công tác dân tộc của Sở ngoại vụ trên địa phận tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai triển khai Chiến lược công tác dân tộc của Sở ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023


KẾ HOẠCH Triển khai tiến hành Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng chính phủ nước nhà về câu hỏi phê trông nom Đề án văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai triển khai Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng cơ quan chính phủ về bài toán phê chăm chú Đề án văn hóa truyền thống công vụ năm 2023