KHÁCH SẠN GIÓ BIỂN PHÚ QUỐC

     
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách


Bạn đang xem: Khách sạn gió biển phú quốc

Giảm giá chỉ 15% mang đến đặt chống sớm


*

1 && (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg> -1 }"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg ng-click="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg> meal
*

Giai đoạn không tồn tại giá! cực kỳ tiếc shop chúng tôi không có giá trong thời hạn này.

Xin vui vẻ chọn thời gian khác hoặc liên hệ 1900 1870 sẽ được hỗ trợ


0"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg class="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg>

Rấc tiếc, trade-union.com.vn không kiếm thấy phòng thoả yêu mong của bạn. Vui mắt chọn lại con số phòng hoặc tham khảo nhắc nhở dưới đây.


*Xem thêm: Hàng Mì Quảng Phan Thiết Ở Sài Gòn, Mì Bà Phượng Phan Thiết

0"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || (roomClass.TotalPrice>0 || UserTypes.isAgent)"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg data-index="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgClassIndex"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg class="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgroom"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg ng-if="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg>

*

0"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg data-html="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgtrue"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg class="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgcapacity v-tooltip"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg data-toggle="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgtooltip"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg data-placement="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgbottom"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg data-delay="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgshow"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg:100, "https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpghide"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg:50"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg title="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgSức chứa buổi tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults tín đồ lớn roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg, "https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg con trẻ em"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg):"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpghoặc "https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg tín đồ lớn, "https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg trẻ em"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg):"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg (childAgeFrom + "https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg - "https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg>Tối nhiều roomClass.Rooms<0>.MaxAdults người lớn 0"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ em | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults fan lớn & roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em em

Phòng về tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg "https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg:"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm và vòi hoa sen

Vòi hoa sen / nhà tắm nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn tắm Jacuz

0"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


1"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg>
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgInternal"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgB2B"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgVINPEARL"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgSMD"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg)"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg phòng ngủ"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg, giường:"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg:"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg)
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgInternal"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgB2B"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgVINPEARL"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgSMD"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg)"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg> Tùy lựa chọn giường:
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgInternal"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgB2B"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgVINPEARL"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgSMD"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg)"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg>2"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg class="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgv-padding-bottom-5"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg ng-repeat="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays track by $index"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg>itemBedTypeitemBedType


Xem thêm: Khách Sạn Four Points By Sheraton Đà Nẵng, Four Points By Sheraton Danang

1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgInternal"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgB2B"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgVINPEARL"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpgSMD"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg)"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg>itemBedType.description

0"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults tín đồ lớn 0"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ em | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults người lớn và roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em (childAgeFrom + "https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg - "https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng không cửa ngõ sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg "https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg:"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg"https://trade-union.com.vn/khach-san-gio-bien-phu-quoc/imager_1_147828_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name