Khách sạn queen 7 nha trang

     
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách


Bạn đang xem: Khách sạn queen 7 nha trang

19 Tue Tinh, Loc Tho Ward,, vn

https://i.travelapi.com/hotels/30000000/29750000/29741000/29740939/fe69f6d1_b.jpg

Giảm giá chỉ 15% mang đến đặt chống sớm


*

1 && (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg> -1 }"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg ng-click="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg> meal
*

Giai đoạn không tồn tại giá! khôn cùng tiếc shop chúng tôi không có giá trong thời gian này.

Xin sung sướng chọn thời gian khác hoặc contact 1900 1870 để được hỗ trợ


0"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg class="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg>

Rấc tiếc, trade-union.com.vn không tìm kiếm thấy phòng thoả yêu ước của bạn. Vui mắt chọn lại con số phòng hoặc tham khảo gợi nhắc dưới đây.


*

0"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || (roomClass.TotalPrice>0 || UserTypes.isAgent)"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg data-index="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgClassIndex"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg class="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgroom"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg ng-if="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg>


Xem thêm: Top 9 Xe Đi Vũng Tàu Từ Sân Bay Tân Sơn Nhất Đi Vũng Tàu Chất Lượng Cao

*

0"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg data-html="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgtrue"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg class="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgcapacity v-tooltip"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg data-toggle="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgtooltip"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg data-placement="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgbottom"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg data-delay="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgshow"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg:100, "https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpghide"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg:50"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg title="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgSức chứa buổi tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan lớn roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg, "https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg con trẻ em"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg):"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpghoặc "https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg người lớn, "https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg con trẻ em"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg):"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg (childAgeFrom + "https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg - "https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg>Tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan lớn 0"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults tín đồ lớn & roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ con em

Phòng về tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng không cửa ngõ sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg "https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg:"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm & vòi hoa sen

Vòi hoa sen / bồn tắm nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn vệ sinh Jacuz

0"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


0"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg ng-init="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgshowFacRoom =false"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg>

fac

Thu gọn app phòng


1"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg>
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgInternal"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgB2B"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgVINPEARL"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgSMD"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg)"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg chống ngủ"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg, giường:"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg:"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg)
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgInternal"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgB2B"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgVINPEARL"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgSMD"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg)"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg> Tùy chọn giường:
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgInternal"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgB2B"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgVINPEARL"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgSMD"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg)"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg>2"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg class="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgv-padding-bottom-5"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg ng-repeat="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays track by $index"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg>itemBedTypeitemBedType
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgInternal"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgB2B"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgVINPEARL"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgSMD"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg)"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg>itemBedType.description


Xem thêm: Khám Phá Bản Đồ Du Lịch Tam Đảo Chi Tiết Đầy Đủ Nhất (Cập Nhật T1/2023)

0"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults người lớn 0"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults người lớn & roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em (childAgeFrom + "https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg - "https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg "https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg:"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm và vòi hoa sen

Vòi hoa sen / nhà vệ sinh nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn rửa ráy Jacuz

0"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


0"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg ng-init="https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpgshowFacRoom =false"https://trade-union.com.vn/khach-san-queen-7-nha-trang/imager_1_142681_700.jpg>