Lá Cờ Liên Hợp Quốc

     
Đây là lá cờ của liên hợp Quốc. Ở chính giữa lá cờ màu xanh da trời lam là hình tượng của liên hợp Quốc. Trung trọng điểm của lá cờ là bản đồ nhân loại nhìn trường đoản cú Bắc Cực