LE SEN BOUTIQUE HOTEL

     
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách


Bạn đang xem: Le sen boutique hotel

113 Manomai Road,Mano Village, Lao People's Democratic Republic

https://i.travelapi.com/hotels/6000000/5570000/5566200/5566178/2f4215bb_b.jpg
Giá chỉ từ

0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg> 2.284.000 VND 0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg> RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates<0>.PriceAvgMinPriceStr VND


Giảm giá 15% mang lại đặt phòng sớm


*

1 && (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg> -1 }"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg ng-click="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg> meal
*

Giai đoạn không tồn tại giá! cực kỳ tiếc chúng tôi không có mức giá trong thời hạn này.

Xin vui miệng chọn thời gian khác hoặc liên hệ 1900 1870 để được hỗ trợ


0"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg class="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg>

Rấc tiếc, trade-union.com.vn không tìm kiếm thấy phòng thoả yêu ước của bạn. Vui tươi chọn lại con số phòng hoặc tham khảo gợi ý dưới đây.


*Xem thêm: Sân Bay Đà Nẵng Tên Gì ? Review Tần Tần Tật Về Sân Bay Quốc Tế Đà Nẵng

0"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || (roomClass.TotalPrice>0 || UserTypes.isAgent)"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg data-index="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgClassIndex"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg class="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgroom"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg ng-if="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg>

*

0"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg data-html="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgtrue"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg class="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgcapacity v-tooltip"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg data-toggle="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgtooltip"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg data-placement="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgbottom"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg data-delay="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgshow"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg:100, "https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpghide"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg:50"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg title="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgSức chứa về tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan lớn roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg, "https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg con trẻ em"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg):"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpghoặc "https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg tín đồ lớn, "https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg con trẻ em"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg):"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg (childAgeFrom + "https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg - "https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg>Tối nhiều roomClass.Rooms<0>.MaxAdults tín đồ lớn 0"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg> & roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ em | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults bạn lớn & roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ con em

Phòng tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa ngõ sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg "https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg:"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm & vòi hoa sen

Vòi hoa sen / phòng tắm nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn tắm rửa Jacuz

0"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


0"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg ng-init="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgshowFacRoom =false"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg>

fac

Thu gọn ứng dụng phòng


1"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg>
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgInternal"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgB2B"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgVINPEARL"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgSMD"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg)"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg phòng ngủ"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg, giường:"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg:"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg)
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgInternal"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgB2B"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgVINPEARL"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgSMD"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg)"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg> Tùy chọn giường:
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgInternal"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgB2B"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgVINPEARL"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgSMD"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg)"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg>2"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg class="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgv-padding-bottom-5"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg ng-repeat="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays track by $index"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg>itemBedTypeitemBedType
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgInternal"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgB2B"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgVINPEARL"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgSMD"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg)"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg>itemBedType.description


Xem thêm: Tuyệt Chiêu Cuốn Kimbap Không Cần Mành Tre ) Của Happy Food, Cách Làm Kimbap Không Cần Mành Tre Đơn Giản Nhất

0"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults người lớn 0"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg> & roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ em | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults bạn lớn & roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ nhỏ (childAgeFrom + "https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg - "https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng về tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg "https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg:"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm & vòi hoa sen

Vòi hoa sen / nhà vệ sinh nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn tắm Jacuz

0"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


0"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg ng-init="https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpgshowFacRoom =false"https://trade-union.com.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_142582_700.jpg>