LUANG PRABANG VIEW HOTEL

     
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách


Bạn đang xem: Luang prabang view hotel

Phou Meo,Thai Lao Friendship Road, Lao People's Democratic Republic

https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6250000/6242900/6242844/90114086_b.jpg

Giảm giá bán 15% đến đặt chống sớm


*

1 && (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg> -1 }"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg ng-click="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg> meal
*

Giai đoạn không tồn tại giá! siêu tiếc chúng tôi không có mức giá trong thời gian này.

Xin vui mừng chọn thời hạn khác hoặc tương tác 1900 1870 sẽ được hỗ trợ


0"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg class="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg>

Rấc tiếc, trade-union.com.vn không kiếm thấy chống thoả yêu cầu của bạn. Sung sướng chọn lại số lượng phòng hoặc tham khảo nhắc nhở dưới đây.


*

0"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || (roomClass.TotalPrice>0 || UserTypes.isAgent)"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg data-index="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgClassIndex"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg class="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgroom"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg ng-if="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg>


Xem thêm: Giới Thiệu Về Dubai Nổi Tiếng Là Một Đất Nước Giàu Có? Giới Thiệu Về Đất Nước Dubai

*

0"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg data-html="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgtrue"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg class="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgcapacity v-tooltip"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg data-toggle="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgtooltip"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg data-placement="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgbottom"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg data-delay="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgshow"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg:100, "https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpghide"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg:50"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg title="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgSức chứa tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults tín đồ lớn roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg, "https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg trẻ em"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg):"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpghoặc "https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg người lớn, "https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg trẻ em"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg):"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg (childAgeFrom + "https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg - "https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg>Tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxAdults bạn lớn 0"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults bạn lớn và roomClass.Rooms<0>.MaxChils con trẻ em

Phòng về tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg "https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg:"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm & vòi hoa sen

Vòi hoa sen / nhà vệ sinh nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn tắm Jacuz

0"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


0"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg ng-init="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgshowFacRoom =false"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg>

fac

Thu gọn app phòng


1"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg>
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgInternal"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgB2B"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgVINPEARL"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgSMD"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg)"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg chống ngủ"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg, giường:"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg:"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg)
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgInternal"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgB2B"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgVINPEARL"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgSMD"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg)"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg> Tùy chọn giường:
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgInternal"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgB2B"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgVINPEARL"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgSMD"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg)"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg>2"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg class="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgv-padding-bottom-5"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg ng-repeat="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays track by $index"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg>itemBedTypeitemBedType
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgInternal"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgB2B"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgVINPEARL"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgSMD"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg)"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg>itemBedType.description


Xem thêm: Chùa Huệ Nghiêm Bình Tân - Nơi Lưu Giữ Những Kỷ Lục Của Việt Nam

0"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan lớn 0"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults người lớn và roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em (childAgeFrom + "https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg - "https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng buổi tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa ngõ sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg "https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg:"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm và vòi hoa sen

Vòi hoa sen / buồng tắm nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn tắm rửa Jacuz

0"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


0"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg ng-init="https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpgshowFacRoom =false"https://trade-union.com.vn/luang-prabang-view-hotel/imager_1_143195_700.jpg>