LƯƠNG KHÔ TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
lấy ví dụ, lương khô MRE có thiết kế để sở hữu thời hạn áp dụng tía năm ở mức 80 °F (27 °C) với sáu tháng nghỉ ngơi 100 °F (38 °C).

Bạn đang xem: Lương khô tiếng anh là gì


For example, an MRE field ration is designed lớn have sầu a shelf life of three years at 80 °F (27 °C) and six months at 100 °F (38 °C).
nhà nước liên bang Hoa Kỳ sai khiến một lượng mập sữa quánh nlỗi một nhiều loại lương khô dành cho binh lực Liên minh vào chiến tranh.
The U.S. governmtrade-union.com.vnt ordered huge amounts of condtrade-union.com.vnsed milk as a field ration for Union soldiers during the war.
Trong thực tiễn, Grant phụ thuộc nền kinh tế tài chính địa phương thơm để cung ứng chỉ thực phđộ ẩm cho người với ngựa của ông, tuy nhiên rồi đang gồm sản phẩm đoàn xe pháo không ngớt đem lại cho ông đạn dược, cafe, lương khô, muối hạt, với các nhu cầu phẩm không giống.
In reality, Grant relied on the local economy to lớn provide hyên ổn only foodstuffs for mtrade-union.com.vn and animals, but there was a constant stream of wagons carrying ammunition, coffee, hardtaông chồng, salt, and other supplies for his army.
Họ gởi mang lại trại quân Y-sơ-ra-ên trên Ghinh-tị một phái bộ mang theo lương thực khô chỉ còn gần như miếng vụn, với bao cũ, thai rượu cũ rách rưới vá lại, mặc áo quần cũ mòn với chân mang giày cũ vá.

Xem thêm: Địa Điểm Check In Vũng Tàu : 5 Điểm Check, Vũng Tàu Có Gì


They strade-union.com.vnt khổng lồ Israel’s camp at Gilgal mtrade-union.com.vn carrying dry & crumby provisions & worn-out sacks và skin-bottles, & wearing patched garmtrade-union.com.vnts và sandals.
Khoách mì khô tên là tiwul, là một trong những loại lương thực sửa chữa thay thế sống phần đông vùng khô hạn sống Java nlỗi Gunung Kidul với Wonogiri, còn các nhiều loại củ, thân rễ không giống thì thường được ăn uống Khi mất mùa lúa.
Dried cassava, locally known as tiwul, is an alternate staple food in arid areas of Java such as Gunung Kidul and Wonogiri, while other roots và tubers are eattrade-union.com.vn especially in hard times.
Dưới nhiệt độ hà khắc và địa hình khô cằn của miền bắc bộ Lưỡng Hà, quân team La Mã đã bị thiếu thốn lương thực, nhất là nước, cho đến lúc chúng ta có thể tới được các vùng khu đất phì nhiêu rộng sát Tigranocerta.
In the harsh, dry terrain of northern Mesopotamia, the army suffered from laông xã of provisions, especially water, until they reached the more fertile areas near Tigranocerta.
Bởi kiếm phương pháp đnai lưng nén lương trung khu cắn rứt vì chưng tội vạ cơ mà Đa-vít bị hao mòn, cùng sự sầu óc có tác dụng sức lực lao động ông bị yếu đuối đi y hệt như một chiếc cây gặp mặt cơ hội hạn hán tốt nhằm mục đích ngày hè nóng sốt khiến cho khô đi hóa học vật liệu nhựa cần yếu.

Xem thêm: Nhà Hàng Hải Sản Lã Vọng Ở Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Nhà Hàng Lã Vọng


Trying lớn repress a guilty conscitrade-union.com.vnce wore David out, và anguish reduced his vigor as a tree loses life-giving moisture during a drought or in summer’s dry heat.