Mẫu đăng ký tạm trú

     
reviews tin tức - Sự kiện thương mại dịch vụ Công giấy tờ thủ tục Hành bao gồm Phổ Biến quy định Giải Đáp Công Dân truy hỏi Nã - Truy search
*
*
*
*
*
*
*
*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*
Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

Mẫu CT01 ban hành

TỜ KHAI thay ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ

Kính gửi(1):…………………...………………..………………………………………..………………………..…………………

1. Họ, chữ đệm và tên:..........................................................................................................................................................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:…………..…/…………..…./ …………....……..….. 3. Giới tính:................................................................................................

4. Số định danh cá nhân/CMND:

7. địa điểm thường trú:...............................................................................................................................................................................................................................................

8. Khu vực tạm trú:...........................................................................................................................................................................................................................................................

9. Nơi ở hiện tại:...................................................................................................................................................................................................................................................

10. Nghề nghiệp, chỗ làm việc:................................................................................................................................................................................................

11. Họ, chữ đệm và tên công ty hộ:.................................................................................... 12. Quan hệ giới tính với chủ hộ:…………….

Bạn đang xem: Mẫu đăng ký tạm trú

13. Số định danh cá nhân/CMND của nhà hộ:

14. Văn bản đề nghị(2):...........................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15. Hồ hết thành viên trong hộ mái ấm gia đình cùng núm đổi:

TT

Họ, chữ đệm

và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Số định danh cá nhân/CMND

Nghề nghiệp, khu vực làm việc

Quan hệ với người dân có thay đổi

Quan hệ với

chủ hộ

…..,ngày…....tháng....năm…….

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ(3)

(Ghi rõ ngôn từ và ký, ghi rõ bọn họ tên)

…..,ngày…..tháng....năm…

Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỖ Ở HỢP PHÁP(3)

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

…..,ngày…...tháng...năm…

Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ

HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ (4)

(Ký, ghi rõ họ tên)

…..,ngày....tháng...năm…

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chú thích:

(1) Cơ quan đk cư trú.

Xem thêm: Tết Đoan Ngọ: Người Hoa Ở Chợ Lớn Nấu Bánh Bá Trạng Của Người Hoa

(2) Ghi rõ ràng, rõ ràng nội dung đề nghị. Ví dụ: đk thường trú; đk tạm trú; bóc tách hộ; xác nhận thông tin về cư trú…

(3) Áp dụng so với các ngôi trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 20; khoản 1 Điều 25 lý lẽ Cư trú; điểm a khoản 1 Điều 26 cách thức Cư trú.

Xem thêm: Khách Sạn Hùng Vương Quảng Ngãi ), Khách Sạn Hùng Vương (Quảng Ngãi)

(4) Áp dụng so với trường hợp fan chưa thành niên, người tiêu giảm hành vi dân sự, bạn không đủ năng lực hành vi dân sự có chuyển đổi thông tin về cư trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*
Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

Mẫu CT02 ban hành


TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN ĐỒNG Ý

CHO ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

(Dùng mang lại công dân việt nam định cư ở nước ngoài

về việt nam thường trú)

Kính gửi (1):…………………...………………..………………………………………..………………………..…………………

1. Họ, chữ đệm với tên trong hộ chiếu/ sách vở và giấy tờ do nước ngoài cấp:...........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Họ, chữ đệm với tên Việt Nam:..........................................................................................................................................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh:…………..…/…………..…./ …………....……..….. 4. Giới tính:.............................................................................................

5. Số định danh cá nhân/CMND:

Số smartphone (nếu có):....................................................... E-mail (nếu có):...........................................................................................................

6. Quốc tịch quốc tế (nếu có):.......................................................................................................................................................................................

7. Số hộ chiếu/Giấy tờ đi lại quốc tế do nước ngoài cấp:

Số:.................................................................................................................................................... …… Ngày cấp: …………..…/………..…./……….……………

Cơ quan cấp:.......................................................................................... có giá trị đến ngày:…………..…/…..……..…./……….………….…

8. Nghề nghiệp, nơi thao tác ở quốc tế trước khi nhập cảnh Việt Nam:...........................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Khu vực cư trú ở quốc tế trước khi nhập cư Việt Nam:....................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. địa điểm ở hiện tại ở Việt Nam:....................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Nơi đề xuất đăng ký thường trú:.................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. Cầm tắt quá trình sinh sống và thao tác từ lúc sinh ra mang lại nay:

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chỗ ở

(Ghi rõ ràng, nạm thể địa chỉ cửa hàng chỗ ở)

Nghề nghiệp,

nơi làm việc

13. Họ, chữ đệm với tên, năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, chỗ làm việc, vị trí ở hiện thời của cha, mẹ, vợ, chồng, con:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. Trẻ nhỏ dưới 14 tuổi cùng đề xuất đăng ký thường trú (họ, chữ đệm với tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, tình dục với phiên bản thân):

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những ngôn từ khai trên đây là đúng thực sự và chịu trọn vẹn trách nhiệm trước luật pháp về nội dung khẳng định của mình./.