Nhà Nghỉ Khải Hoàn Cổ Thạch

     
I. KHU VỰC BẾN XE
STT TÊN NHÀ NGHỈ ĐỊA CHỈ SỐ PHÒNG ĐIỆN THOẠI
DI ĐỘNG BÀN
1 Nhà Nghỉ: Ngọc Hưng BÌNH THẠNH 20 0919004716 0252.3856023
2 Nhà Nghỉ: Thạch Thảo BÌNH THẠNH 24 0902560456 0252.3856032
3 Nhà nghỉ: An Nam BÌNH THẠNH 5 0938454101
4 Nhà Nghỉ: Hương Biển BÌNH THẠNH 17 0123494741 0252.3856020
5 Nhà Nghỉ: An Nhiên BÌNH THẠNH 8 01296843979
6 Nhà Nghỉ: Phước Thạnh BÌNH THẠNH 17 0938773540 0252.3856054
7 Nhà Nghỉ: Trúc Linh BÌNH THẠNH 25 0988950733 0252.3856012
8 Nhà Nghỉ: Bốn Phương BÌNH THẠNH 30 0252.3856033
9 Nhà Nghỉ: Minch Hiếu BÌNH THẠNH 12 0252.2227018
10 Nhà Nghỉ: Ngọc Vân BÌNH THẠNH 20 0917856153 0252.3856153
11 Nhà Nghỉ: Khánh Linh BÌNH THẠNH 8 0903635280
12 Nhà Nghỉ: Hải Sơn BÌNH THẠNH 18 0912258971 0252.3856008
13 Nhà Nghỉ: Tám Nhân BÌNH THẠNH 18 01645548558 0252.3856074
14 Nhà Nghỉ: Tấn Tài BÌNH THẠNH 17 0906662750 0252.3856013
15 Nhà Nghỉ: Xuân Thủy BÌNH THẠNH 17 01274344566 0252.3856035
16 Nhà Nghỉ: Tkhô nóng Hằng BÌNH THẠNH 20 0914456031 0252.3856031
17 Nhà Nghỉ: Tkhô cứng Tùng BÌNH THẠNH 8 0252.3856047
18 Nhà Nghỉ: Bảy Hiệp BÌNH THẠNH 25 0252.3856019
19 Nhà Nghỉ: Hoài Bảo BÌNH THẠNH 18 0252.3856016
20 Nhà Nghỉ: Hoài Thương BÌNH THẠNH 0252.3505616
21 Nhà Nghỉ: Đoan Trang BÌNH THẠNH 20 0252.3856025
22 Nhà Nghỉ: Linh Vũ BÌNH THẠNH 39 0252.3856979
23 Nhà Nghỉ: Khải Hoàn BÌNH THẠNH 13 0983065012 0252.3856043
II. KHU VỰC BIỂN
24 Nhà Nghỉ: Song Én BÌNH THẠNH 14 0909816131
25 Nhà Nghỉ: Phụ Qúy BÌNH THẠNH 12 0252.3856214
26 Nhà Nghỉ: Thiên Thạch BÌNH THẠNH 7 0252.3856002
27 Nhà Nghỉ: Trường Thắng BÌNH THẠNH 19 0252.3856127
28 Nhà Nghỉ: Đại Hiền BÌNH THẠNH 50 0252.3856027
29 Nhà Nghỉ: Minh Tâm BÌNH THẠNH 14 0935672224 0252.3856082
30 Nhà Nghỉ: Trương Thịnh BÌNH THẠNH 28 0252.3856068
31 Nhà Nghỉ: Minc Hà BÌNH THẠNH 55 0987074195 0252.3856067
32 Nhà Nghỉ: Dương Nghiệp BÌNH THẠNH 9 0252.3856150
33 Nhà Nghỉ: Phước Tâm BÌNH THẠNH 9 01696600232 0252.3856393
34 Nhà Nghỉ: Hoàn Nguyên BÌNH THẠNH 11 01673379911 0252.3856125
35 Nhà Nghỉ: Thu Hà BÌNH THẠNH 15 0252.3856009
36 Nhà Nghỉ: Thảo Yến BÌNH THẠNH 16 0252.3856028
37 Nhà Nghỉ: Vĩnh Hảo BÌNH THẠNH 20 0252.3856017
38 Nhà Nghỉ: Hồng Quế BÌNH THẠNH 14 0252.3856021
39 Nhà Nghỉ: Minh Thư BÌNH THẠNH 17 0252.3856200
40 Nhà Nghỉ: Dulặng Hải BÌNH THẠNH 5 01679146123
41 Khách Sạn: Làng Cổ Thạch BÌNH THẠNH 32 0252.3856015
Chuim mục: Homestay