Nhà Nghỉ Thủy Thạch Lý Sơn

     

Nhà Nghỉ Tbỏ Thạch gồm nơi trưng bày trên Thôn Tây – An Vĩnh – Lý Sơn công ty nghỉ tất cả 12 phòng ở sát cảng Lý Sơn là địa trung trọng tâm của quần thể du ngoạn Lý Sơn, hơn nửa nhà nghỉ ngơi còn ngay gần Âm Linch từ - địa điểm thờ tự rất nhiều chiến sĩ Hoàng Sa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*