Vietnamese numbers: the ultimate free guide

     
Learning numbers is an important step khổng lồ mastering Vietnamese. To help you on your way, we have put together a các mục of the most important Vietnamese numbers below. For even more numbers, take a look at our learning resources for Vietnamese at the over of the page.


Bạn đang xem: Vietnamese numbers: the ultimate free guide

EnglishVietnamese
0không
1một
2hai
3ba
4bốn
5năm
6sáu
7bảy
8tám
9chín
10mười
11mười một
12mười hai
13mười ba
14mười bốn
15mười năm
16mười sáu
17mười bảy
18mười tám
19mười chín
20hai mươi
30ba mươi
40bốn mươi
50năm mươi
60sáu mươi
70bảy mươi
80tám mươi
90chín mươi
100một trăm
200hai trăm
300ba trăm
400bốn trăm
500năm trăm
600sáu trăm
700bảy trăm
800tám trăm
900chín trăm
1000một nghìn
2000hai nghìn
3000ba nghìn
4000bốn nghìn
5000năm nghìn
6000sáu nghìn
7000bảy nghìn
8000tám nghìn
9000chín nghìn
10.000mười nghìn
100.000một trăm nghìn
1.000.000một triệu
10.000.000mười triệu
100.000.000một trăm triệu
1.000.000.000một tỷ
10.000.000.000mười tỷ
100.000.000.000một trăm tỷ
1.000.000.000.000một nghìn tỷ

*Xem thêm: 100 Quán Cafe Riêng Tư Ở Sài Gòn

*

*Xem thêm: Đăng Nhập Đại Lý Vietjet - Hướng Dẫn Xuất Hóa Đơn Điện Tử Vis

*