Thích ca phật đài vũng tàu

     
Thich Ca Phat dẻo is located in Vung Tau. For travelers who use our custom trip planner, Vung Tau holidays become easier to arrange, with trade-union.com.vn khổng lồ the Thich Ca Phat Dai & other attractions mapped out & timetabled.


Bạn đang xem: Thích ca phật đài vũng tàu

Sunday5:30am - 10am
Monday5am - 10am2pm - 8pm
Tuesday5am - 10am2pm - 8pm
Wednesday5am - 10am2pm - 8pm
Thursday5am - 10am2pm - 8pm
Friday5am - 10am2pm - 8pm
Saturday5am - 10am2pm - 8pmXem thêm: Khách Sạn A25 Hàng Thiếc - Khách Sạn A25 38 Hàng Thiếc

FROM$100BOOK WITH VIATORShore Excursion: Long rã Cross, Long Phuoc Tunnels and Vung Tau thành phố TourShore Excursion: Long tan Cross, Long Phuoc Tunnels và Vung Tau city Tour


Xem thêm: Lý Do Giờ Check In Khách Sạn Để Có Chuyến Đi Trọn Vẹn, Quy Trình Check In, Check Out Trong Khách Sạn

*

I love every temple .... The stuff they bởi vì to make all this statue it's incredible ..... I truly enjoy it ☺️